АБТ КОМЕРС ЕООД

е дистрибутор на материали за цигарената индустрия. Компанията ни извършва търговска дейност в сферата или по- конкретно срещаме нуждите на нашите клиенти нуждаещи се от материали във въпросната промишленост.

Качеството е от първостепенна важност за нас. Поради тази причина работим с отбрани доставчици, отговарящи на световните показатели за качество, срещайки нашите нужди.

Нашата компания има за цел чрез, специфичните за пазара комуникации и отношения с местните дистрибутори, да гарантира че ангажимента за качеството се среща с изискванията на клиентите ни, до момента, в който всеки потребител изпита нашата марка.